Naprapati

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Ordet naprapati kommer fra det tsjekkiske ordet for korrigere (napravit) og greske ordet for lidelse (pathos) og betyr å korrigere årsak til lidelse. Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, langvarig, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (sjukdomshistorie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Naprapatene er i stor grad engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk,, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater, 400 av dem i her i landet. I desember 2020 ble det vedtatt at naprapatene endelig får autorisasjon som helsepersonell!

Her finner du en youtubefilm som forbundet har laget.